terug

In juni is COOCENKI gestart met de afwerking van de microcentrale

Zoals gepland, zijn we begonnen met het waterbekken. Hieronder wat we tot nu toe gedaan hebben:
  • Een groep metsers samenstellen
    Een ploeg van 23 mensen is gerekruteerd om al het metselwerk aan de microcentrale te doen. De groep bestaat uit 8 gespecialiseerde metsers, 13 hulp-metsers die het zwaar materiaal moeten aandragen, en 1 ploegleider. Daarnaast is er nog de ingenieur om de technische kant van de werken te superviseren en te leiden.
  • De werf vrijmaken en graafwerken
    Aangezien de werken wegens gebrek aan financiering een tijdje stilgelegen hadden, stond de site weer vol met onkruid. Daarom was het nodig dat de ploeg eerst de site zou opkuisen. Het onkruid werd verwijderd en nu is de werf in de vallei klaar om de eigenlijke werken aan te vatten. Daarna heeft de ploeg ook de hoger gelegen gedeeltes vrijgemaakt, waar een ondersteuningsmuur zal komen. In juli beginnen dan de eigenlijke graafwerken van het gedeelte dat nog niet gebouwd is.
  • Tegen eind juli... muren bouwen
    Tijdens de tweede helft van juli zal de ploeg starten met het ophogen van de muren, want de ploeg is nu nog bezig met het vrijmaken van bepaalde delen en de graafwerken.
We zijn aan het werk...

Ingediend door Daniel Bunambo, directeur Coocenki op 15 juni 2010