terug

Een overzicht van de werken die sinds de zomervakantie gebeurd zijn
 

De waterkrachtcentrale wordt gebouwd in de vallei van de Mususa rivier. Om een waterbekken te kunnen bouwen (van waaruit het water met hoge snelheid naar de turbine kan geleid worden) was het nodig om een deel aarde van de helling af te schrapen om het onderste deel van de vallei breder te maken. Dus moesten we een grote muur bouwen die bijna afgewerkt is. Die muur zal het ervoor zorgen dat er geen aarde of modder in het waterbekken kan terechtkomen. Bovendien moet de muur het waterbekken ook beschermen tegen alle vormen van verzakkingen en erosie in het geval van hevige regen. Het regenwater dat van de noordelijke helling komt, wordt nu afgeleid naar de rivierbedding en komt niet meer in het waterbekken terecht. De muur is trapsgewijs opgebouwd en is 4m hoog, 24m breed en 1m dik. We hebben gebruik gemaakt van steenblokken, cement, zand, grind en gewapend beton. We moeten alleen nog de muur bepleisteren, zodat er geen meer water kan doorsijpelen.

Vanaf het waterbekken zal het water door buizen met hoge snelheid naar de turbine geleid worden. Op dit moment is het waterbekken volledig omwald en is de vorm van het bekken heel duidelijk zichtbaar. Uiteindelijk zijn vier muren van elk drie meter hoog gebouwd om een hoeveelheid water te kunnen opvangen die nodig is om de turbine optimaal te laten draaien. De capaciteit is ongeveer 1000m³. Waar het water in het bekken binnenkomt is het debiet 3000liter per seconde. Binnenkort plaatsen we de metalen guillotine/schuif en gieten we (gewapend) beton aan de bovenste deel van het waterbekken. Verder moeten we ook deze muren nog bepleisteren om waterinsijpeling te voorkomen.

Naast het waterbekken is ook een kanaal van 18m lang en 4,5m hoog gebouwd. Dat is niet het kanaal dat het water naar de turbine zal leiden, maar een kanaal dat ervoor zorgt dat het zand daarin kan bezinken alvorens het in het waterbekken terechtkomt. Dat "ontzandingskanaal" is afgewerkt en eens we de barrage in de rivier bouwen zal het water via dit kanaal in het waterbekken terechtkomen. Nog te doen: de muren bepleisteren en gewapend beton rondom de muren van het kanaal gieten.

Als de ondersteuningsmuur, de muren van het waterbekken en het "ontzandingskanaal" volledig klaar zijn, dan zullen we een barrage in de Mususa rivier bouwen, zodat al het rivierwater naar het waterbekken geleid kan worden.

Ingediend door Nele Claeys op 22 november 2010